За нас

Фирма “Доев” ООД  започва своята дейност през 1990 г. с “капитал” от личните си спестявания. Фирмата и досега представлява семеен бизнес за производство на пластмасови изделия (основно капачки, дръжки, преформи и технически изделия).

Фирмата разполага със собствена сграда и площи в гр. Съединение, където са обособени складови помещения, офиси и двата основни цеха – инструментален и шприцов. Премества и собствен транспорт за превоз на материали и продукти.

Фирма “Доев” ООД  може да реши цялостно изискванията, свързани с проектирането, изработката на инструменти и висококачествени изделия. В последните години пазарът изисква усложняване на продуктите и все по-сложни изисквания към качеството им от гледна точка на външния вид, функционалност и безопасност. Фирмата се стреми да отговори на клиентските очаквания, като реагира в кратки срокове с разработката и внедряването на нови продукти, включително по образец на клиента.

Фирмата изнася своите продукти в Германия, Австрия, Италия, Румъния, Швейцария. Основни партньори в България са фирмите: “Либхер Хаусгерете Марица” ЕООД , “Аксон България” АД, “Лем България”ЕООД, “Костал България Аутомотив” ЕООД , “АББ България”ЕООД- клон Раковски, “Осрам ” ЕООД”, “Профилинк”ООД, Котман България” ЕООД , “Дзобеле България” ООД , “Роза Импекс” ООД, “Карина 4” ООД, “Мауер Локинг Системс” ООД, “ИТД” ООД , “Радулов” ООД  и др.

“Доев” ООД  разполага със спринт автомати, технологично оборудван инструментален цех, предлагащ производство и ремонт на инструментална екипировка. Ръководството инвестира в ново оборудване и постепенно модернизира производствената база.

Сертифицирана е по ISO 9001.

Персоналът на фирмата е над 80 човека, като се квалифицира чрез подходящо обучение, така че да представлява добра осигуровка за качеството на процесите и крайните продукти.

Фирмата използва материали от реномирани марки на световно признати производители.

“Доев” ООД  предлага богата гама продукти за предприятия от сектора на парфюмерията и козметиката, хранително-вкусовата промишленост, битовата химия, автомобилната индустрия и др.