Контакти

Адрес : ул.”Чардафон Велики” № 51, гр. Съединение 4190

Телефони за контакт:
тел: 0318/2-31-61;
факс: 0318/ 2-22-60;

Лица за контакт:
Никола Доев – Управител
Петрана Доева – Упълномощен представител за СУК

На Ваше разположение е и  бланката за контакт по-долу, с която можете бързо да ни изпратите съобщение: