Производство на пластмасови детайли

Оборудване за производство на пластмасови детайли:

  • 21 нови шприц машини Батенфелд със сила на затваряне 35-400 t
  • 11 робота Витман
  • Сушилни
  • Подкачващи устройства и оцветяващи устройства
  • Темпериращи устройства
  • Транспортни ленти