Производство на инструменти

Оборудване за производство на инструменти:

  • Фрези – UMF
  • Стругове – SPU 582, C11MT
  • Шлайф машини – Wicman, Tos, Deckel, Blohm
  • Обемна и нишкова ерозия – Sodik, Charmilles
  • CNC машини – Deckel 635V, Hermle B300
  • Измервателна станция – Tigo SF