Проекти

Процедура “избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Шприц машина с ЦПУ тип 1 (1бр.), Шприц машина с ЦПУ тип 2 (1бр.), Шприц машина с ЦПУ тип 3 (1бр.) и Шприц машина с ЦПУ тип 4 (1бр.)” 

 Документацията може да изтеглите от тук.

 01.05.2024