Сертификати и политики

Сертификати

Фирма “Доев” ООД притежава международен сертификат за качество ISO 9001:2015 и ISO 50001:2011 за проектиране и производство на пластмасови изделия и шприцформи. Фирмата прилага стриктно политика по следене и контрол на качеството.