Измервателни услуги

Измервателни услуги

Измервателна лаборатория

Oсигурява контрол на качеството на всеки етап от нашето производство. От доставката на суровини до производството и експедицията на готовият продукт. Ние контролираме качеството на нашата продукция с използването на прецизно измервателно оборудване:

– Hexagon Tigo SF 5.6.5 – 3 кординатна измервателна машина с PC-DMIS CAD + Curve Analyzer софтуери. Използвана за измерване на първи проби, както и за статистически контрол.
– Шублери от 0 до 1500мм с разделителна способност 1 микрон.
– Индикаторни часовници.
– Манометър за твърдост.
– Микрометри.
– Цилиндрични и плоски крайни мерки.

Решението за вашият бизнес