Проектиране и дизайн на пластмасови изделия и инструментална екипировка

Проектиране и дизайн на пластмасови изделия и инструментална екипировка

Доев ООД може да предостави пълен цикъл за производството на всеки детайл – от самото замисляне на чертежа, чрез матрицата, нейното масово производство и доставка до вашия склад.

Нашият опитен екип от над 100 служители може да организира производството и осигуряването на качеството на големи, средни и малки производствени проекти. Ние непрекъснато подобряваме нашите умения и квалификация чрез подходящи обучения. Качеството на продукцията се контролира с помощта на прецизно измервателно оборудване.

Работим с програми за CAM/CAD/CAE системи от най-високо ниво –Solid Works ; PowerMill; Siemens NX.

Решението за вашият бизнес