Производство и ремонт на инструментална екипировка

Производство и ремонт на инструментална екипировка

Инструментален цех е оборудван с всички необходими машини за поддръжка и ремонт на съществуващи и производство на нови инжекционни инструменти.

Фрезови машини – UMF

Стругове – SPU 582, C11MT

Шлифовъчни машини – Wicman, Tos, Deckel, Blohm

Машини за обемна и нишкова ерозия – Sodick,

Charmilles

CNC машинни центрове – Deckel 635V, Hermle B300, Hermle C650

СМХ70U –3осен, 5-осен

 

Решението за вашият бизнес